Abnormaliteit in de doornvlinderrog

Wetenschappers van ElasmoCan hebben de eerste waarneming gedocumenteerd van een abnormaliteit in de doornvlinderrog Gymnura altavela. Dit is tevens de eerste maal dat een afwijking van een haaien -of roggensoort wordt gerapporteerd in de Canarische Eilanden en van observaties in zijn natuurlijke omgeving. De onderzoekers hebben een doornvlinderrog met een onvolledig ontwikkelde kop opgemerkt gedurende twee opeenvolgende jaren in de haven van Sardina (Galdar, Gran Canaria). Deze misvorming werd veroorzaakt door het niet fusioneren van de rechter borstvin aan de schedel, waardoor een opening in de schijf ontstaat die normaal gesloten is.   Je kan een video van de doornvlinderrog met de functionele afwijking bekijken die met een zee-engel Squatina squatina in contact komt; bron Narváez K, Osaer F (2016) Morphological and functional abnormality in the spiny butterfly ray Gymnura altavela. Mar Biodivers Rec 9:95.     Lees...

Genetisch onderzoek voor behoud van de zee-engel

In 2016 werden de voorlopige resultaten van het eerste genetisch onderzoek van de zee-engel of engelhaai Squatina squatina voorgesteld in verschillende internationale bijeenkomsten over studies van haaien en roggen. Een deel van de weefseldatabank van ElasmoCan werd geanalizeerd door wetenschappers van het Save Our Seas Haaienonderzoekscentrum en de Nova Southeastern Universiteit. De resultaten van het mitochondriaal DNA duiden een zeer lage diversiteit aan voor de individuen van de eilanden Gran Canaria, Lanzarote en Tenerife. In de toekomst zullen we verder genetisch onderzoek uitvoeren die monsters van andere eilanden van de Archipel en regio’s buiten de Canarische Eilanden bevatten. Dat zal ons in staat stellen om de populatiedynamiek van de zee-engels te begrijpen en op deze manier te kunnen helpen in hun behoud.   Lees verder     Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid....

Engelhaaien: Een evolutie van miljoenen jaren

Een buitengewone archeologische vondst in België herinnert ons eraan dat de engelhaaien evolueerden gedurende miljoenen jaren en zich aangepast hebben aan verscheidene klimaatsveranderingen in hun habitats. In kleilagen, die tussen 28 en 34 miljoen jaar oud zijn, werden fossielresten van een haai gevonden. Een groep wetenschappers uit België en Nederland hebben deze geïdentificeerd als onderdeel van een schedel en ruggenwervels van een engelhaaiensoort. Momenteel analyseren de onderzoekers de schedel om te achterhalen tot welke voorvader van de huidige zee-engels die behoord. Deze studie kan tevens helpen om te begrijpen hoe de engelhaaien zijn geëvolueerd. De volledige studie is beschikbaar in Contributions to Zoology: Mollen FH, Barry WM, van Bakel BWM, Jagt JWM (2016) A partial braincase and other skeletal remains of Oligocene angel sharks (Chondrichthyes, Squatiniformes) from northwest Belgium, with comments on squatinoid...

HAMMERHEAD SHARK RESEARCH: Onderzoek van hamerhaaien

HAMMERHEAD SHARK RESEARCH is een project dat de onbekende soorten hamerhaaien bestudeert in de Canarische Eilanden. Dit onderzoek is het eerste initiatief in de Archipel die wetenschappelijke informatie verzamelt van deze bijzondere haaiensoorten om zo hun behoud te bewerkstelligen. Het projectlogo, uitgewerkt door Plunk Artes Visuales, werd geïnspireerd door een stuk uit de archeologische collectie van het Museo Canario waarin je de specifieke vorm van de kop van de hamerhaaien herkent. ElasmoCan bestudeert verschillende aspecten van de dynamische populatiedynamiek van de hamerhaaien, zoals zijn verspreiding, groei en migraties. Dit onderzoek draagt belangrijke kennis bij die nodig is voor een effectiever beheer van deze soorten in de Archipel.   Jij kan helpen bij het behoud van de hamerhaaien door je waarnemingen te registreren of een andere bijdrage.   Lees verder   Met de genereuze steun van Loro Parque Fundación     Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid....

Nieuwe parasietsoort gerapporteerd in de Canarische Eilanden

In de Canarische Eilanden werd een nieuwe parasietsoort gerapporteerd. Het betreft de bloedzuiger Branchellion torpedinis die werd geobserveerd langs de kust van Agaeta, Galdar en Aguimes terwijl hij zich aan het voeden as met het bloed van de zee-engel en de gemarmerde sidderrog Torpedo marmorata. Dit is tevens de eerste waarneming van een parasiet voor deze sidderrog. De bloedzuiger werd reeds waargenomen in de Caribische Zee, de Middellandse Zee en langs de noord atlantische kusten. In deze regio’s is bekend dat deze aanzienlijke schade kan veroorzaken bij zijn gastheer, tot zelfs zijn dood. De parasiet werd voor de eerste keer waargenomen in de Canarische Eilanden door onderzoekers van ElasmoCan tijdens monitoring van haaien en roggen. Deze onderzoeken zijn belangrijk om de activiteiten te kennen die worden ontwikkeld door de elasmobranchen in de Archipel voor hun overleving. Tezelfdertijd laten ze toe om mogelijke bedreigingen te detecteren, die samen een instrument zijn om hun behoud te garanderen. De volledige bijdrage, die mogelijk was dankzij de steun van Shark Foundation en Loro Parque Fundación, is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-016-0535-9 “The marine leech Branchellion torpedinis parasitic on the angelshark Squatina squatina and the marbled electric ray Torpedo marmorata”.   Lees meer     Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid....

David’s engelhaai (Squatina david): Een nieuwe soort in de Caraïbische Zee

Er werd een nieuwe soort zee-engel beschreven voor de Caraïbische kust van Colombia. David’s engelhaai (Squatina David) is een zustersoort van twee engelhaaien van de Braziliaanse kust: de hoekige engelhaai (Squatina guggenheim) en de verborgen engelhaai (Squatina occulta). Zijn oorsprong wordt geschat tussen 10.7 en 2.7 miljoen jaar, aan het einde van het Mioceen en begin van het Plioceen, wanneer de Landengte van Panama werd gevormd. Het verschillende soorten engelhaaien wereldwijd zijn moeilijk te identificeren door hun gelijkaardig uiterlijk. Volgens de de meest recente evaluatie* zijn er 20 engelhaaiensoorten. Squatina david brengt dit totaal nu op 21. Het complete rapport is beschikbaar via DOI 10.1643/CI-15-292 “A New Southern Caribbean Species of Angel Shark (Chondrichthyes, Squaliformes, Squatinidae), Including Phylogeny and Tempo of Diversification of American Species”.     (*) Weigmann S (2016) Annotated checklist of the living sharks, batoids and chimaeras (Chondrichthyes) of the world, with a focus on biogeographical diversity. J Fish Biol 88: 837-1037. doi: 10.1111/jfb.12874...

ANGELSHARK-ID: foto-identificatie van engelhaaien

ANGELSHARK-ID is een monitoringsproject van de zee-engelen door middel van hun natuurlijke kenmerken. Deze techniek garandeert een minimale impact voor het bestudeerde individu, maar vergt een grote inspanning van de onderzoeker. Dit onderzoek, dat mogelijk is dankzij de genereuze steun van Loro Parque Fundación, bestudeert de engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische eilanden om bij te dragen aan zijn behoud. Het project beantwoordt aan de noodzaak aan een systematische monitoring van de populatietendens door de bezorgdheid en de onwetendheid van de staat van instandhouding van de soort. Het projectlogo, uitgewerkt door Plunk Artes Visuales, geeft de specifieke kenmerken van de engelhaai aan die kunnen gefotografeerd en gebruikt worden voor individuele identificatie. Deze worden voorgesteld door een combinatie van vormen en decoraties van verschillende stukken uit het Museo Canario. ElasmoCan doet onderzoek naar verschillende aspecten van de engelhaaien, zoals genetica, voortplanting, predatoren en burgerwetenschap. Deze onderzoeken, samen met ANGELSHARK-ID, zijn belangrijk voor de kennis van hun levensstrategie en maken effectieve beslissingen mogelijk voor het behoud en het beheer ervan over zijn gehele verspreidingsgebied.   Lees verder   Met de genereuze steun van Loro Parque Fundación...

Een zeepissebed als micropredator voor de zee-engel in de Canarische Eilanden

De zeepissebed Aegapheles deshaysiana werd aangetroffen terwijl hij zich aan het voeden was op de zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische Eilanden. Dit waren de eerste waarnemingen van deze mircopredator in zijn natuurlijke omgeving terwijl hij een bloedmaal aan het nemen was van zijn prooi, en dit op een diepte van minder dan 50m. Het complete rapport, dat mogelijk was met de steun van de Shark Foundation, is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-015-0358-0 “The angelshark Squatina squatina prey of the isopod Aegapheles deshaysiana”.   Lees meer...

V Encuentro Colombiano sobre Condrictios

Onze partner Fundación Squalus organizeert het wetenschappelijk congres V Encuentro Colombiano sobre Condrictios dat in 2016 door gaat van 24 tot 28 oktober in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst is een moment voor kennisdeling en interactie van onderzoekers van haaien, roggen en draakvissen, zowel in Colombia als Latijns Amerika. De pertinentie van dit netwerkmoment blijkt uit de meer dan 350 onderzoekers en studenten uit 13 verschillende landen die hebben deelgenomen aan de 4 vorige edities....

Een veel voorkomende parasiet voor de engelhaai in de Canarische eilanden

Wetenschappers van ElasmoCan hebben een veel voorkomende parasiet geïdentificeerd voor de engelhaai of zee-engel (Squatina squatina) in de Canarische eilanden. Tijdens duiken in de eilandengroep, tussen 2006 en 2015, werd de bloedzuiger Stibarobdella macrothela regelmatig waargenomen tijdens het voeden met het bloed van de haaien. Het is de eerste keer dat een parasiet wordt geregistreerd voor de engelhaai in de archipel en een gastheer vastgesteld voor de bloedzuiger sedert zijn registratie in 2006. Dit rapport is nog waardevoller omdat het observaties beschrijft van beide soorten in hun natuurlijke omgeving gedurende meer dan 9 jaar. De volledige bijdrage, die mogelijk was dankzij de steun van Shark Foundation, is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-016-0444-y “The marine leech Stibarobdella macrothela parasitic on the angel shark Squatina squatina. Lees...