Akoestisch telemetrienetwerk

ANGELSHARK TELEMETRY: Een onderzoeksproject van ElasmoCan die het gedrag van de engelhaaien bestudeert in de Canarische Eilanden door middel van een akoestisch telemetrienetwerk.Het eerste marine akoestisch telemetrienetwerk in de Canarische Eilanden werd geïmplementeerd gebracht in het kader van het project “Monitoringsnetwerk voor de engelhaai Squatina squatina in het SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud”. Dit wetenschappelijk initiatief kwam tot stand mede door de steun van het Ministerie voor de Ecologische Transitie via de Stichting Biodiversiteit en Loro Parque Fundación.

Het netwerk bestaat uit een reeks akoestische microfoons (hydrofoons) die de uitgestuurde geluidssignalen van kleine transmitters registreren die worden meegenomen door de haaien. Door deze gegevens te analyseren komen we te weten waar en wanneer de individuen in het studiegebied aanwezig waren, en kunnen aldus hun gedrag kennen.

Monitoring op lange termijn

Deze studie richt zich op het kennen van de bewegings –en verbijfspatronen, en het habitatgebruik van de zee-engel in het SBZ Costa de Sardina del Norte van de mariene Natura 2000-gebieden. Deze nieuwe kennis is nodig om de bevoegde autoriteiten te informeren over de instandhoudingsstrategieën in dit gebied en zal ook worden gebruikt om de bevolking te sensibiliseren over de aanwezigheid en het belang van de soort in het SBZ.

Een ingegraven engelhaai Squatina squatina in Sardina del Norte (Gáldar, Gran Canaria) met hydrofoons op de achtergrond die zullen gebruikt worden in het eerste akoestisch telemetrienetwerk in de Canarische Eilanden. Een onderzoeksproject met de steun van het Ministerie voor de Ecologische Transitie via de Stichting Biodiversiteit en Loro Parque Fundación. Fotokrediet: Filip Osaer – ElasmoCan.


Met de steun van:

Ministerio para la Transición Ecológico (MITECO) a través de la Fundación Biodiversidad (FB)Loro Parque Fundación

 

Met dank aan:

Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA)

Spaans comité van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (CeUICN)

Directoraat-generaal voor natuurbescherming van de Canarische Eilanden

LIFE-IP INTEMARES

Lees meer over onze onderzoekslijnen die bijdragen aan het begrijpen en de overleving van de haaien en roggen in de Canarische eilanden.