ANGELSHARK-ID: Foto-identificatie

De zee-engel of engelhaai (Squatina squatina)

Wat is ANGELSHARK-ID?

ANGELSHARK-ID: monitoring op lange termijn van engelhaaien gebruik makend van foto-identificatie - ElasmoCan

 

ANGELSHARK-ID is een monitoringsproject van de zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) in zijn natuurlijke omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van foto-identificatie als middel om individuen te identificeren en een minimale impact op hen te garanderen.

Waarom ANGELSHARK-ID?

Dit onderzoek geeft ons wetenschappelijke basiskennis die helpt te begrijpen welke activiteiten de zee-engelen  ontwikkelen in de Canarische Archipel voor hun overleving. Terzelfdertijd geeft het ons de mogelijkheid om de status van de populatie te bepalen en mogelijke bedreigingen vast te stellen. De resultaten helpen om een effectief beheer van de soort te bepalen en door deze te delen met het publiek zijn ze ook een hulpmiddel om de mogelijke impact op de populatie te minimaliseren.

Hoe gebeurt ANGELSHARK-ID?

Herkenning van natuurlijke lichaamsmerken voor identifikatie van engelhaaien (ANGELSHARK-ID)De zee-engelen hebben over het algemeen unieke natuurlijke kenmerken die het mogelijk maken om de individuen te identificeren. Deze methode garandeert een minimale impact voor het bestudeerde individu, maar vergt een grote inspanning van de onderzoeker.

We gaan op zoek naar engelhaaien tijdens duiken in verschillende kritische gebieden van de soort verspreid over de ganse Canarische Archipel. Bij het vinden van een haai registreren we zijn afmetingen en het geslacht, en andere parameters die de plek karakteriseren. Tevens nemen we foto´s van uiterlijke kenmerken die kunnen helpen bij de identificatie, en een weefselmonster voor isotopische en genetische analyse.

Welke kennis bekomen we?

Door de individuen en hun karakteristieken te identificeren kunnen we verschillende aspecten van hun levensstrategie onthullen, zoals de activiteiten die worden uitgevoerd, een schatting maken van het aantal individuen, hoe lang ze op een plaats verblijven, als ze een voorkeur hebben voor een bepaald type habitat, … .

Onze methode liet toe om haaien te herkennen die voor het eerst in 2006 werden waargenomen. Daarenboven was het mogelijk om predatoren van de soort te definiëren en om een genetische studie van de soort te starten.

Een volwassen zee-engel die gedurende meer dan negen jaar op dezelfde plek werd waargenomen.

 

 

 

 

 

Lees meer over onze onderzoekslijnen die bijdragen aan het begrijpen en de overleving van de haaien en roggen in de Canarische eilanden.

 

Dr. Krupskaya Narváez is de leider van dit baanbrekend en vernieuwend initiatief in de Canarische eilanden.

Met de genereuze steun van:

Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Natuur van de Canarische OverheidMinisterie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA) Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid.