Soorten Elasmobranchen in de Canarische Eilanden

Haaien en roggen kennen

Soorten Elasmobranchen in de Canarische Eilanden

Soorten Elasmobranchen in de Canarische Eilanden: Kleintandzandtijgerhaai (Odontaspis ferox); foto Krupskaya NarváezDe elasmobranchen, of vissen van de Klasse Elasmobranchii, zijn een groep die bestaat uit haaien en roggen. De term elasmos betekent plaat en branchii kieuw, en samen refereren ze naar de 5 tot 7 kieuwspleten die zich lateraal of ventraal van de kop bevinden. Andere distinctieve kenmerken van deze vissen zijn een intern skelet van kraakbeen, een huid bedekt met huiddentikels en een paar externe kopulatieorganen bij de mannetjes, genaamd klaspers.

 

Soorten Elasmobranchen in de Canarische Eilanden: witte rog (Rostroraja alba); foto Krupskaya NarváezEr werden fossielresten van haaien en roggen gevonden sedert het vroeg-Devoon en de Juras, respectievelijk, ongeveer 409 en 200 miljoen jaar geleden. Heden kent men 509 haaien -en meer dan 630 roggensoorten(1), en hun aantal blijft stijgen. Hiervan werden er 81 soorten(2) gerapporteerd in de biodiverse regio van de Canarische Elanden.

Om naar een bepaalde soort te refereren gebruiken we de populaire of lokale naam, gevolgd door de wetenschappelijke naamgeving. Deze laatste is samengesteld uit twee latijnse, cursief geschreven, termen: de eerste verwijst naar het geslacht en de tweede naar de soort.

 

Leer over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en acties voor het behoud van de haaien –en roggensoorten (elasmobranchen) in de Canarische Eilanden, ontwikkeld door Elasmocan.

Haaien

Zee-engel

(Squatina squatina)

Aspecten van de emblematische en ernstig bedreigde zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) voor de distributie in de Canarische eilanden.

Hamerhaaien

(Sphyrna spp.)

Leer over de hamerhaaien in de Canarische Eilanden: Geshulpte hammerhaai (Sphyrna lewini) en Gladde hamerhaai (Sphyrna zygaena) - ElasmoCan

Roggen

Doornvlinderrog

(Gymnura altavela)

Leer over de doornvlinderroggen (Gymnura altavela) in de Canarische Eilanden

Gemarmerde sidderrog

(Torpedo marmorata)


(1)Weigmann S (2016) Annotated checklist of the living sharks, batoids and chimaeras (Chondrichthyes) of the world, with a focus on biogeographical diversity. J Fish Biol 88, 837-1037. doi: 10.1111/jfb.12874

(2)Moro L, Martín J, Garrido M, Izquierdo I (2003) Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales). Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.