HAMMERHEAD SHARK RESEARCH

Studie van hamerhaaien dmv merken en terugzetten

Wat is HAMMERHEAD SHARK RESEARCH?

HAMMERHEAD SHARK RESEARCH: Een onderzoeksproject van ElasmoCan over de hamerhaaien (Sphyrna spp.) in de Canarische Eilanden die gebruik maakt van het merken en terugzetten van de visssen om hun behoud te bewerkstelligen.

 

HAMMERHEAD SHARK RESEARCH is een project dat de hamerhaaien (Sphyrna spp) bestudeert in de Canarische Eilanden. Dit is nodig om de kennis over deze soorten te verbeteren en zo te helpen in het behoud van de lokale populaties.

Hoe gebeurt HAMMERHEAD SHARK RESEARCH?

We registreren biologische gegevens van de hamerhaaien waarna we ze merken met een genummerd label. Deze techniek geeft ons informatie bij toekomstige waarnemingen van het individu. Dit laat ons toe om verschillende aspecten van zijn dynamische populatiedynamiek te bepalen zoals onder andere verspreiding, groei en migraties.

We maken ook gebruik van satelliet telemetrie waarbij de haai een klein instrument meeneemt dat de temperatuur, diepte en lichtintensiteit opslaat. Na een geprogrammeerde tijd maakt het zich los van de haai en verstuurt de gearchiveerde gegevens per satelliet eens het aan de oppervlakte drijft.


Merken van een gladde hamerhaai (Sphyrna zygaena) in een studie van zijn populatiedynamiek (HAMMERHEAD SHARK RESEARCH); foto Filip Osaer – ElasmoCan.
Merken van een gladde hamerhaai (Sphyrna zygaena) met een satellietinstrument dat ons toelaat om zijn bewegingsbereik, en voorkeuren van diepte en temperatuur te bestuderen (HAMMERHEAD SHARK RESEARCH); foto Filip Osaer – ElasmoCan.

Hoe kun je ons helpen in het behoud van de hamerhaaien?

Helps ons met het behoud en onderzoek van de hamerhaaien en rapporteer je waarneming van een haai gemerkt door ElasmoCanAls je een hamerhaai waarneemt met een label van ElasmoCan, dan kun je waardevolle informatie bijdragen zoals nummer, lokatie, datum en fotos van je waarneming via dit register. Deze informatie helpt ons om kennis over de hamerhaaien te verzamelen en een effectief beheer van de soorten voor te stellen. Gelieve in acht te nemen om de het individu zo snel mogelijk en in de best mogelijke staat terug te zetten volgens de geldige normen.

Tevens kun je niet gemerkte individuen of andere mariene fauna rapporteren in het portaal van de Canarische Overheid Red PROMAR.

Help mee! En deel je waarnemingen.

 

Lees meer over onze onderzoekslijnen die bijdragen aan de kennis en de overleving van de haaien en roggen in de Canarische Eilanden.

 

Dr. Filip Osaer is de leider van dit baanbrekend en vernieuwend initiatief in de Canarische Archipel.

 

Met de genereuze steun van:

Loro Parque Fundación

 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Natuur van de Canarische OverheidMinisterie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA) Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid.