Eerste haai uitgerust met een satellietinstrument in de Canarische Eilanden

Share Button

Wetenschappers van ElasmoCan konden dankzij de steun van Loro Parque Fundación voor het eerst een haai in de Canarische Eilanden voorzien van een satellietinstrument. Hierdoor wordt het mogelijk om zijn bewegingsbereik en voorkeuren voor diepte en temperatuur te bestuderen.

De eerste haai voorzien van een satellietinstrument in de Canarische Eilanden begint zijn reis ten noorden van de Speciale Beschermingszone NATURA 2000 “Sebadales de Playa del Inglés”. Wetenschappers van ElasmoCan realiseren het eerste telemetrie onderzoek van de hamerhaai om zijn bewegingsbereik en habitatgebruik te bestuderen, en aldus te kunnen bijdragen aan zijn behoud. Foto: Filip Osaer – ElasmoCan.

 

Het individu is een hamerhaai Sphyrna zygaena wiens kennis in de Eilanden beperkt is tot zijn aanwezigheid en weinige waarnemingsinformatie in sociale media. Deze haaien worden makkelijk gevangen in een breed scala van vistuigen en met een hoge mortaliteit. Hun zwemmerscapaciteiten dragen ertoe bij dat dit gebeurt over uitgestrekte gebieden die de grenzen van verscheidene landen kunnen overschrijden en het definiëren van efficiënte beschermingsmaatregelen bemoeilijken.

 

Merken van een gladde hamerhaai (Sphyrna zygaena) in een studie van zijn populatiedynamiek (HAMMERHEAD SHARK RESEARCH); foto Filip Osaer – ElasmoCan. ElasmoCan heeft het onderzoeksproject HAMMERHEAD SHARK RESEARCH ontwikkeld, met als doel wetenschappelijke basiskennis te vergaren van deze opmerkelijke soort en te helpen in het lokale beheer van zijn populaties. De studie heeft zich gericht op campagnes waarbij individuen van een merkje worden voorzien in de eilanden Gran Canaria, Fuerteventura en Lanzarote, in locaties waar professionele en recreatieve vissers de aanwezigheid van hamerhaaien gedurende meerdere dagen rapporteerden. Hierdoor was het mogelijk om de aanwezigheid van jongen in deze zones te bevestigen, en om biologische gegevens en weefselmonsters te verzamelen die zullen gebruikt worden in toekomstige genetische en trofische onderzoeken.

 

Het project heeft zijn onderzoek verder uitgebreid met het gebruik van telemetrie technieken die de onderzoeker toelaten om gegevens van op afstand te ontvangen. Een mannelijk jong van de gladde hamerhaai Sphyrna zygaena werd uitgerust met een satellietzender ten noorden van de Speciale Beschermingszone “Sebadales de Playa del Inglés” van de mariene Natura 2000-gebieden. Dit gebeurde in samenwerking met Rayco García Habas en Jonathan Fernández Ramos. De projectleider van ElasmoCan, Dr. Filip Osaer, benadrukt het belang van dit initiatief en het gebruik van deze geavanceerde technologie in de Canarische Archipel. Hij legt uit dat het instrument van het type PSAT (Pop-up Satellite Archival Tag) is, die gegevens van temperatuur, diepte en lichtintensiteit opslaat.

De eerste haai voorzien van een satellietinstrument in de Canarische Eilanden begint zijn reis ten noorden van de Speciale Beschermingszone NATURA 2000 “Sebadales de Playa del Inglés”. Wetenschappers van ElasmoCan realiseren het eerste telemetrie onderzoek van de hamerhaai om zijn bewegingsbereik en habitatgebruik te bestuderen, en aldus te kunnen bijdragen aan zijn behoud. Foto: Filip Osaer – ElasmoCan.

Het instrument zal zich na 6 maanden losmaken van de haai en aan de oppervlakte drijven om de opgeslagen gegevens per satelliet te versturen. Er is een beloning voor diegene die het kan terug bezorgen aan ElasmoCan.

 

 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Natuur van de Canarische OverheidMinisterie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA) Dit onderzoek wordt uitgevoerd met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid.

 

 

Het project dankt ook O. Mustad & Son A.S. en Clean Sailing voor het leveren van onderzoeksmateriaal, Dr. Aaron Carlisle voor technisch advies, en de vissers Rayco García Habas, Manolo Rodríguez Almenara, Víctor Manuel Malillos en bemanning voor hun medewerking.

 

 

Lees verderHAMMERHEAD SHARK RESEARCH: Een onderzoeksproject van ElasmoCan over de hamerhaaien (Sphyrna spp.) in de Canarische Eilanden, die gebruik maakt van het merken en terugzetten van de visssen om hun behoud te bewerkstelligen.

Share Button