Onderzoekslijnen

Begrijpen om te beschermen

Onderzoekslijnen

Investigación, Research, Onderzoekslijnen, Tiburón ballena, Whale shark, Walvishaai, Rhincodon typus ElasmoCan ontwikkelt wetenschappelijk onderzoek wegens gebrek aan informatie over de kritische aspecten van de overleving van haaien en roggen, en hun graad van kwetsbaarheid. Wij bestuderen belangrijke parameters van de soorten in hun natuurlijke omgeving en in het labo.

De basiskennis over de levensstrategieën van de elasmobranchen laat ons toe om een efficiënt beheer te definiëren voor duurzaam gebruik en behoud van deze soorten. Daarenboven draagt deze kennis bij aan het begrijpen van hun rol in de mariene ecosystemen.

De meest belangrijke onderzoeksprojecten om onze objectieven te bereiken zijn:

Voortplanting, basiskennis van een soort Voortplanting_Zee-engel_Squatina_ElasmoCan

De voortplanting of replicatie van de levende wezens is een basiselement in de levenscyclus van een individu en de overleving van een soort. Dit geeft ons kennis over het reproductief succes en de kwetsbaarheid van een soort. Dit is bijgevolg onmisbare informatie voor het beheer van een soort.

De kennis van de seksuele ontwikkeling, de maturiteitsschaal en de voortplanting van een soort zijn nodig om andere van zijn biologische en ecologische processen te begrijpen. Het begrijpen van al deze processen zou de basis moeten zijn voor behoud –en beheermodellen. Een toegepast voorbeeld is de studie van het habitatgebruik en de populatiestructuur.

De maturiteitsschaal laat toe om te bepalen welke geslachtklasses bepaalde activiteiten uitvoeren in een habitat, door middel van de maat en het geslacht. Wij zoeken hoofdzakelijk te beantwoorden:

 • Hoe ontwikkelen de geslachtsorganen?
 • Hoe de seksuele ontwikkeling categoriseren of het definiëren van de maturiteitsschaal?
 • Hoeveel moet een individu groeien om volwassen te zijn?
 • Hoe is de voortplantingscyclus?
 • Is er een gelimiteerde periode van voortplanting?
 • In welk periode worden de jongen geboren?
 • Van hoeveel jongen kunnen de vrouwtjes bevallen?

Lees meer over de reproductieve biologie van de zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische eilanden.

Habitatgebruik en voorkeur

Terreingebruik, Uso de habitat, Habitat use, Ronde waaierstaartpijlstaartrog, chucho negro, chucho redondo, Round stingray, Stingray, Taeniura, grabata, ElasmoCanDe definiëring van belangrijke habitats en de populaties die deze gebruiken zijn fundamenteel voor het beheren van de soorten en hun habitats. De patronen van habitatgebruik en habitatselectie van een soort laten ons toe om zijn kwetsbaarheid voor wijzigingen in de natuurlijke habitat en verstoringen van de mens te bepalen.

Wij zoeken hoofdzakelijk te beantwooorden:

 • Welke soorten gebruiken de kuststrook?
 • Welke zijn de verschillende geselecteerde habitats?
 • Welke zijn de activiteiten?
 • Voor hoe lang?
 • Wat is het geslacht en maturiteitsklasse van de individuen?

In ElasmoCan realiseren we een periodieke lange termijn opvolging van het habitatgebruik van verschillende soorten haaien en roggen in de Canarische eilanden sedert 2006.

Foto-identificatie en etikettering

ANGELSHARK-ID: Foto-identificatie van engelhaaien - ElasmoCan

De individuele identificatie van wilde dieren wordt gebruikt om te bepalen ‘wie is wie’ en helpt ons om verschillende aspecten van zijn ecologie en gedrag te bepalen in studies van habitatgebruik en populatiedynamiek. Afhankelijk van de karakteristieken van een soort gebruiken we foto-identificatie of markering:

 • Bij foto-identificatie worden foto’s genomen van onderscheidende karakteristieken op het lichaam van het individu. Deze techniek garandeert een minimale impact voor het bestudeerde individu, maar vergt een grote inspanning van de onderzoeker voor de initiële karakterisering en het herkennen ervan bij nieuwe waarnemingen.
 • Bij markering wordt een genummerd intern of extern merkje ingeplant in het individu. Wij gebruiken deze techniek als foto-identificatie niet kan worden toegepast.

Parasieten

Onderzoek van parasieten door ElasmoCanParasieten zijn organismes die leven op of in een ander organisme, genaamd de gastheer, ten voordele van die zijn vloeistoffen, slijm, weefsel of voedingstoffen. Ze kunnen meerdere positieve of negatieve effecten op de gastheer veroorzaken en zijn gedrag beïnvloeden, of zelfs de dood veroorzaken, waardoor het nodig is om deze gebeurtenissen op te volgen.

Lees meer over de parasieten van de zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische eilanden.

 

Micropredatoren

Onderzoek van micropredadoren door ElasmoCanMicropredatoren zijn organismen die kleine porties bloed, slijm of weefsel innemen van diverse prooien. Alhoewel er weinig bekend is over dit soort interacties, wordt aangenomen dat die niet dodelijk zijn voor de prooien. Het is echter nodig om deze gebeurtenissen op te volgen aangezien er ook ziektes kunnen overgedragen worden die het gedrag van de prooien kunnen wijzigen.

Lees meer over de micropredatoren van de zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische eilanden.

 

Burgerwetenschap: Waarnemingen door duiker

Elasmocan ontwikkelt programma’s genoemd burgerwetenschap. De actieve participatie van burgers in onze projecten is een belangrijk instrument voor de uitwisseling en het verzamelen van informatie, die helpt bij het genereren van antwoorden in milieubeheer. Deze methode geeft de mogelijkheid aan de bevolking om rechtstreeks in contact te komen met onderzoekers en natuuronderzoek. In ruil kunnen er meer gegevens, en op meer plaatsen, worden verkregen dan dewelke beperkte onderzoeksbudgetten toelaten. Het is belangrijk voor ons om deze gegevens te onderzoeken en te vergelijken met de resultaten van ons systematisch onderzoek.

In 2006 werd de eerste studie gestart in de Canarische eilanden van waarnemingen van de zee-engel (Squatina squatina) met participatie van recreatieve duikers. Het doel van het programma was om het potentieel van waarnemingsrapporten door duikers te valideren om aanwezigheid en habitatgebruik van de zee-engel te bepalen, en om het gedrag tov duikers te evalueren. Aan de andere werd een verbetering van de publieke bewustmaking beoogd ivm de activiteiten en de staat van instandhouding van deze haai.

Lees meer over een studie met 6 jaar waarneming van haaien en roggen in El Cabrón (Gran Canaria), geregistreerd door de duikzaak Davy Jones Diving.

Red PROMAR

Wil je een waarneming rapporteren van om het even welke mariene soort, dan raden wij het gebruik aan van het portaal van de Canarische Overheid Red PROMAR.