Predatoren

Welke soorten voeden zich met de engelhaaien (Squatina squatina)?

Waarom de predatoren kennen?

De interacties predator – prooi dragen bij in het behoud van de biodiversiteit en het evenwicht in een ecosysteem. De predatoren kunnen verschillende effecten veroorzaken in hun prooien, die moeten gekend zijn en opgevolgd worden om de overleving van beiden te kunnen evalueren.

Niettegenstaande de engelhaaien zich bovenaan in de voedselketen bevinden, bestaan er soorten die hen gebruiken als voedselbron. Maak kennis met de soorten predatoren die totnogtoe werden beschreven voor de zee-engel (Squatina squatina) in de Canarische eilanden.

Micropredatoren

Zeepissebed Aegapheles deshaysiana

Micropredatoren van de engelhaai: De zeepissebed Aegapheles deshaysiana neemt een bloedmaal van de Zee-engel Squatina squatina (ElasmoCan)

De zeepissebed Aegapheles deshaysiana is de eerste micropredator die wordt aangetroffen zich voedend van een engelhaai.

Dit schaaldiertje is bekend sedert 1840. Desondanks werd hij pas voor het eerst waargenomen in zijn natuurlijke omgeving door wetenschappers van ElasmoCan en dit op een diepte waar we het niet verwachten. Deze zeepissebed neemt regelmatig een bloedmaal van de zee-engels (Squatina squatina) in de Canarische eilanden.

 

Publicaties met collegiale toetsingThe angelshark Squatina squatina prey of the isopod Aegapheles deshaysiana_DOI10.1007s12526-015-0358-0

Het volledige rapport is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-015-0358-0 The angelshark Squatina squatina prey of the isopod Aegapheles deshaysiana”.

 

Parasieten

In de Canarische Eilanden zijn tot nog toe enkel parasieten bekend die zich voeden met het bloed van de engelhaaien of zee-engels (Squatina squatina).

Bloedzuiger Branchellion torpedinis

Predatoren van de engelhaai: bloedzuiger Branchellion torpedinis parasiterend op de Zee-engel Squatina squatina en de gemarmerde sidderrog Torpedo marmorata (ElasmoCan) Deze bijzondere bloedzuiger met externe ademhalingsorganen (kieuwen) werd voor de eerste maal vastgesteld in de Canarische Eilanden door wetenschappers van ElasmoCan.

Hier werd de soort zelden waargenomen in een periode van 10 jaar terwijl ze een bloedmaal aan het nemen was van de zee-engels en de gemarmerde sidderroggen (Torpedo marmorata). Elders ter wereld is het bekend dat deze parasiet aanzienlijke schade kan aanrichten bij zijn gastheer, tot zelfs de dood. Dit gedrag werd echter niet waargenomen in de Canarische Eilanden.

 

Publicaties met collegiale toetsingThe marine leech Branchellion torpedinis parasitic on the angelshark Squatina squatina and the marbled electric ray Torpedo marmorata_doi10.1007/s12526-016-0535-9 - ElasmoCan

Het volledige rapport is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-016-0535-9 “The marine leech Branchellion torpedinis parasitic on the angelshark Squatina squatina and the marbled electric ray Torpedo marmorata.

Bloedzuiger Stibarobdella macrothela

Predatoren van de engelhaai: bloedzuiger Stibarobdella macrothela parasiterend op de Zee-engel Squatina (ElasmoCan) De eerste parasiet die werd gerapporteerd voor de engelhaai in de Canarische Eilanden is de bloedzuiger Stibarobdella macrothela.

Niettegenstaande deze bloedzuiger wereldwijd voorkomt, werd hij enkel vastgesteld in de Canarische eilanden in het jaar 2006. Echter, de soort werd enkel waargenomen tijdens verplaatsingen over de zandbodem en niet vastgehecht aan een gastheer. Wetenschappers van ElasmoCan hebben honderden observaties geregistreerd waar de bloedzuiger de zee-engels als voedselbron gebruiken, en hem aldus tot een veel voorkomende parasiet maakt voor deze haaiensoort.

 

Publicaties met collegiale toetsingThe marine leech Stibarobdella macrothela parasitic on the angelshark Squatina squatina_doi10.1007s12526-016-0444-y – ElasmoCan

Het volledige rapport is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-016-0444-y “The marine leech Stibarobdella macrothela parasitic on the angelshark Squatina squatina”.

Lees meer algemene informatie over parasieten en micropredatoren in de sectie Onderzoekslijnen.

 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Natuur van de Canarische OverheidMinisterie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA) Met toelating van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA), en met kennis van de Canarische Overheid.