Engelhaaien: Een evolutie van miljoenen jaren

Share Button

Een buitengewone archeologische vondst in België herinnert ons eraan dat de engelhaaien evolueerden gedurende miljoenen jaren en zich aangepast hebben aan verscheidene klimaatsveranderingen in hun habitats.

In kleilagen, die tussen 28 en 34 miljoen jaar oud zijn, werden fossielresten van een haai gevonden. Een groep wetenschappers uit België en Nederland hebben deze geïdentificeerd als onderdeel van een schedel en ruggenwervels van een engelhaaiensoort.

Illustratie van de gedeeltelijke schedel van een engelhaai (rechts) die gevonden werd in België; bron Frederik Mollen, Elasmobranch Research, België

Illustratie van de gedeeltelijke schedel van een engelhaai (rechts) die gevonden werd in België; bron Frederik Mollen, Elasmobranch Research, België

Momenteel analyseren de onderzoekers de schedel om te achterhalen tot welke voorvader van de huidige zee-engels die behoord. Deze studie kan tevens helpen om te begrijpen hoe de engelhaaien zijn geëvolueerd.

De volledige studie is beschikbaar in Contributions to Zoology: Mollen FH, Barry WM, van Bakel BWM, Jagt JWM (2016) A partial braincase and other skeletal remains of Oligocene angel sharks (Chondrichthyes, Squatiniformes) from northwest Belgium, with comments on squatinoid taxonomy.

Share Button