Een akoestisch telemetrienetwerk voor de engelhaai in de Canarische Eilanden

Share Button

ANGELSHARK TELEMETRY: Een onderzoeksproject van ElasmoCan die het gedrag van de engelhaaien bestudeert in de Canarische Eilanden door middel van een akoestisch telemetrienetwerk.Wetenschappers van ElasmoCan hebben het eerste mariene akoestisch telemetrie netwerk geïmplementeerd in de Canarische Eilanden met de steun van het Ministerie voor de Ecologische Transitie via de Stichting Biodiversiteit en Loro Parque Fundación. Het onderzoeksproject zal een permanente opvolging van de engelhaaien Squatina squatina mogelijk maken en nieuwe kennis opleveren over hun gedrag in kritische gebieden van de Canarische Eilanden. Deze kennis is nodig om een wetenschappelijke basis te hebben in de behoudsstrategieën van de Special Beschermingszones (SBZs) van de mariene Natura 2000-gebieden.

De onderzoekers van ElasmoCan beschouwen de SBZ “Costa Sardina del Norte” als één van de kritische gebieden voor de haaien en roggen in kustwateren, in het bijzonder voor de engelhaaien. Uit resultaten van hun onderzoeken konden ze bevestigen dat deze haaien alle activiteiten van hun levenscyclus ontwikkelen in de baai van Sardina del Norte (Gáldar, Gran Canaria). Gebruikmakend van foto-identificatie hebben ze ook de aanwezigheid van dezelfde individuen gedurende meerdere jaren geverifieerd in het gebied. Desondanks is de kennis en het begrip van de patronen van habitatselectie, residentie en beweging van de zee-engelen beperkt.

Een ingegraven engelhaai Squatina squatina in Sardina del Norte (Gáldar, Gran Canaria) met hydrofoons op de achtergrond die zullen gebruikt worden in het eerste akoestisch telemetrienetwerk in de Canarische Eilanden. Een onderzoeksproject met de steun van het Ministerie voor de Ecologische Transitie via de Stichting Biodiversiteit en Loro Parque Fundación. Fotokrediet: Filip Osaer – ElasmoCan.

Gezien het belang van deze aspecten is het een prioriteit om deze in detail te kennen en om de functie van de SBZs in de levenscyclus van de soort beter te begrijpen. Daarom heeft ElasmoCan het wetenschappelijk initiatief “Monitoringsnetwerk voor de zee-engel Squatina Squatina in de SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud” ingediend tijdens subsidies 2017 van de Stichting Biodiversiteit.

Het project omvat het realiseren van een continue opvolging van de soort in het SBZ, het bepalen van zijn bewegingspatronen, residentietijden en habitatgebruik, en het sensibiliseren van de bevolking over de aanwezigheid en het belang van de soort in het SBZ.

Hiervoor zal een netwerk worden geïnstalleerd dat bestaat uit een reeks akoestische receptoren (hydrofoons) die de uitgestuurde geluidssignalen van kleine transmitters registreren die geïmplanteerd werden in de haaien. De analyse van deze gegevens leert ons waar en wanneer de individuen in het studiegebied aanwezig waren.

De projectleider, Dr. Filip Osaer, beklemtoont het belang van dit nieuwe initiatief dat aansluit bij lopende onderzoeken van de groep. Hij legt uit dat het akoestisch telemetrienetwerk naast de opvolging op langere termijn ook een groter bereik heeft dan wat mogelijk is met andere technieken.

Bovendien is het mogelijk om informatie te registreren van de individuen die zich buiten het studiegebied bevinden bij zoekacties per boot. Op deze manier kunnen we te weten komen of de zee-engelen ook buiten het SBZ resideren en inschatten of deze voldoen aan het instandhoudingsdoel van de soort. Tevens zal de evaluatie van de methode tijdens de studie dienen om deze in de toekomst efficiënter te kunnen toepassen op de zee-engelen, op andere soorten van gemeenschapsbelang en in andere gebieden van het Natura 2000 netwerk.

Wetenschappers van ElasmoCan in de baai van Sardina del Norte (Gáldar, Gran Canaria, Canarische Eilanden) tijdens proeven met akoestische telemetriesystemen in 2017 met uitgeleend materiaal van de fabrikanten LOTEK en VEMCO. Fotokrediet: Krupskaya Narváez – ElasmoCan.

Om het technisch succes van het project te vergroten hebben de onderzoekers vorig jaar proeven uitgevoerd met twee systemen van Canadese fabrikanten die leider zijn in deze technologie, Vemco (geleverd door Nautilus Oceánica) en Lotek, die tijdelijk het materiaal ter beschikking hebben gesteld. De resultaten hiervan waren één van de factoren die in acht werden genomen voor de uitvoering van het netwerk.

 

 

Met de steun van:

Ministerie voor de Ecologische Transitie (MITECO) via de Stichting Biodiversiteit (FB)

Loro Parque Fundación

 

Met dank aan:

Ministerie van Landbouw en Visserij, Voedsel en Natuur (MAPAMA) Spaans comité van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (CeUICN) Directoraat-generaal voor natuurbescherming van de Canarische Eilanden

 

 

Lees verder

 

Share Button