Een zeepissebed als micropredator voor de zee-engel in de Canarische Eilanden

De zeepissebed Aegapheles deshaysiana werd aangetroffen terwijl hij zich aan het voeden was op de zee-engel of engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische Eilanden. Dit waren de eerste waarnemingen van deze mircopredator in zijn natuurlijke omgeving terwijl hij een bloedmaal aan het nemen was van zijn prooi, en dit op een diepte van minder dan 50m. Het complete rapport, dat mogelijk was met de steun van de Shark Foundation, is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-015-0358-0 “The angelshark Squatina squatina prey of the isopod Aegapheles deshaysiana”.   Lees meer...

V Encuentro Colombiano sobre Condrictios

Onze partner Fundación Squalus organizeert het wetenschappelijk congres V Encuentro Colombiano sobre Condrictios dat in 2016 door gaat van 24 tot 28 oktober in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst is een moment voor kennisdeling en interactie van onderzoekers van haaien, roggen en draakvissen, zowel in Colombia als Latijns Amerika. De pertinentie van dit netwerkmoment blijkt uit de meer dan 350 onderzoekers en studenten uit 13 verschillende landen die hebben deelgenomen aan de 4 vorige edities....

Een veel voorkomende parasiet voor de engelhaai in de Canarische eilanden

Wetenschappers van ElasmoCan hebben een veel voorkomende parasiet geïdentificeerd voor de engelhaai of zee-engel (Squatina squatina) in de Canarische eilanden. Tijdens duiken in de eilandengroep, tussen 2006 en 2015, werd de bloedzuiger Stibarobdella macrothela regelmatig waargenomen tijdens het voeden met het bloed van de haaien. Het is de eerste keer dat een parasiet wordt geregistreerd voor de engelhaai in de archipel en een gastheer vastgesteld voor de bloedzuiger sedert zijn registratie in 2006. Dit rapport is nog waardevoller omdat het observaties beschrijft van beide soorten in hun natuurlijke omgeving gedurende meer dan 9 jaar. De volledige bijdrage, die mogelijk was dankzij de steun van Shark Foundation, is beschikbaar in Springer via DOI 10.1007/s12526-016-0444-y “The marine leech Stibarobdella macrothela parasitic on the angel shark Squatina squatina. Lees...

Onderzoek in functie van natuurbehoud

De leden van ElasmoCan hebben reeds verschillende studies naar fundamentele aspecten voor het behoud van de zee-engel (Squatina squatina) in de Canarische Eilanden uitgevoerd. De Nationale Administratie voor de Oceaan en de Atmosfeer (NOAA) publiceerde recent een voorstel om 3 soorten engelhaaien op te nemen in de Wet voor Soorten in Gevaar van de Verenigde Staten (Endangered Species Act of 1973). Lees de bijdragen van lokale kennis en onderzoek, inzake engelhaaien (Squatina squatina) in de Canarische Eilanden, die door door de leden van ElasmoCan werden toegevoegd aan dit verslag. Lees...

Zijn de engelhaaien slapend?

In de Canarische eilanden kunnen duikers makkelijk engelhaaien of zee-engels (Squatina squatina) vinden, die zorgt voor een bijzondere aantrekkingskracht op deze activiteit voor lokalen en toeristen. Echter, weinigen zijn bekend met specifieke aspecten over zijn voeden, voortplanting, gedrag, en habitatgebruik. Wil je meer te weten komen over de jachtstrategie van de zee-engel in een video, klik hier. Kennis over de specifieke gewoontes van een soort verbeteren de interactie tussen de waarnemer en de waargenomen soort, waarbij de impact die wordt veroorzaakt door de ontmoeting wordt verminderd. ElasmoCan ontwikkeld in deze zin materie, specifiek ontworpen voor wetenschappelijke kennis en bewustmaking. De inhoud hiervan helpt om het gedrag van de haaien en roggen beter te begrijpen, en bevorderen op deze manier het gebruik van goede praktijken. Lees...

Voortplanting van de engelhaai: belangrijke ontdekking in de Canarische eilanden

Onderzoekers van ElasmoCan, ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), en Fundación Squalus, met de steun van de Shark Foundation, hebben een opmerkelijke karakteristiek ontdekt in het voortplantingsproces van de engelhaai of zee-engel (Squatina squatina) in de Canarische eilanden. De kennis van de reproductieve biologie van een soort is essentieel om patronen van zijn habitatgebruik te begrijpen en voor een effektief beheer van zijn behoud. Lees meer in de sectie...

Burgerwetenschap toont dat de zee-engel de meest waargenomen elasmobranchensoort is in El Cabrón.

Een opvolgingsonderzoek van de kraakbeenvissoorten met burgerwetenschap van het duikcentrum Davy Jones Diving en ElasmoCan duid aan dat de zee-engel of speelman Squatina squatina de meest waargenomen elasmobranchensoort is in de zone van “El Cabrón” (Gran Canaria). Tevens kunnen er maar liefst 8 soorten roggen worden geobserveerd in het gebied, zoals de pijlstaartrog Dasyatis pastinaca de ronde pijlstaartrog Taeniura grabata, de adelaarsrog Myliobatis aquila, de gemarmerde sidderrog Torpedo marmorata, de vlinderrog Gymnura altavela, de vleermuisadelaarsrog Pteromylaeus bovinus, de gestekelde pijlstaartsrog Dasyatis centroura, 0.3%, en de duivelsrog Mobula sp. De studie omvat een reeks van waarnemingen gedurende 6 jaar waarvan de resultaten werden voorgesteld tijdens het wetenschappelijk congres IV Congreso de Ciencias del Mar. Lees meer in de sectie Burgerwetenschap: duikers. Go to...

Burgerwetenschap toont een sterke seizoensgebondenheid aan voor de zee-engel in El Cabrón.

Een studie van burgerwetenschap met samenwerking tussen duikers en de wetenschappers van ElasmoCan toont aan dat de zee-engel of speelman (Squatina squatina) de meeste kans heeft op waarneming in de zone van “El Cabrón” (Gran Canaria) gedurende periodes met koudere en gematigde watertemperaturen tussen 18˚ en 21˚C. De studie omvat een reeks van waarnemingen, die gedurende 6 jaar werd geregistreerd door het duikcentrum Davy Jones Diving. De resultaten werden voorgesteld tijdens het wetenschappelijk congres IV Congreso de Ciencias del Mar. Lees meer in de sectie Burgerwetenschap: duikers. Go to...

ElasmoCan in IV CCCM

ElasmoCan heeft met 2 presentaties over de zee-engel (Squatina squatina) deelgenomen aan het congres IV Congreso de Ciencias del Mar. Lees meer in de sectie Waarnemingen door...

Verontrustende snelle daling van de haaiesoorten

De verontrustend snelle afname van de haaiesoorten komt overeen met het ontdekken van nieuwe soorten. Deze relatie werd geanalyseerd door Randhawa et al. 2014 in de studie Increasing rate of species discovery in sharks coincides with sharp population declines: implications for...