Een methode voor de continue opvolging en kennis van bewegingspatronen van de engelhaai

Share Button

Wetenschappers van ElasmoCan in de baai van Sardina del Norte tijdens proeven met akoestische telemetriesystemen in 2017 met uitgeleend materiaal van de fabrikanten LOTEK en VEMCO. Fotokrediet: Krupskaya Narváez – ElasmoCan.Wetenschappers van ElasmoCan implementeerden een mariene akoestisch telemetrienetwerk dat een continue opvolging en het onderzoek naar gedetailleerde bewegingspatronen van engelhaaien toeliet in een gebied van meer dan 50 ha. Deze methode, die aansluit bij andere lopende onderzoeken van de groep, werd ontwikkeld om een wetenschappelijke basis te hebben in de behoudsstrategieën van de Speciale Beschermingszones (SBZs) van de mariene Natura 2000-gebieden, en kan toegepast worden op andere soorten en in meerdere gebieden.

 

Infografie van het onderzoeksproject “Monitoringsnetwerk voor de zee-engel Squatina Squatina in de SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud”, ontwikkeld door ElasmoCan met de financiële steun van de Stichting Biodiversiteit van het Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging en Loro Parque Fundación. Fotokrediet: Filip Osaer – ElasmoCan.Het onderzoeksproject “Monitoringsnetwerk voor de zee-engel Squatina Squatina in de SBZ Costa de Sardina del Norte: creëren van kennis voor zijn behoud”, met de steun van de Stichting Biodiversiteit van het Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging en Loro Parque Fundación, leverde nieuwe kennis op over het gedrag van deze haaien. Deze informatie werd verkregen door middel van een reeks akoestische microfoons (hydrofoons), verankerd in de baai van Sardina, die de geluidssignalen van kleine transmitters registreren die de haaien met zich meedragen. Ontdek meer in deze infografie.

 

Een ingegraven engelhaai Squatina squatina in Sardina del Norte met hydrofoons op de achtergrond die zullen gebruikt worden in het eerste akoestisch telemetrienetwerk in de Canarische Eilanden. Een onderzoeksproject ontwikkeld door ElasmoCan met de financiele steun van de Stichting Biodiversiteit van het Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging en Loro Parque Fundación. Fotokrediet: Filip Osaer – ElasmoCan.Het potentieel belang van de SBZ Costa de Sardina del Norte in het behoud van de zee-engels is merkbaar in de bekomen bewegings –en residentiepatronen van de haaien tijdens de studieduur. Door een groter aantal individuen over een langere termijn te volgen kunnen we de functie van deze SBZ in de levenscyclus van de soort beter begrijpen en het instandhoudingsdoel kennen aan dewelke het kan voldoen. Daarenboven is het mogelijk om individuen te lokaliseren buiten de studiezone met punctuele zoekacties als er indicaties zijn dat ze deze hebben verlaten.

 

Een engelhaai Squatina squatina rustend op de zandbodem in Sardina del Norte (Gáldar, Gran Canaria, Canarische Eilanden). Fotokrediet: Krupskaya Narváez – ElasmoCan.De projectleider, Dr. Filip Osaer, beklemtoont het belang van dit nieuwe initiatief dat de bewegingen van de individuen kan aantonen met een benadering en resolutie die tot nog toe niet werd bereikt in de engelhaaien. Het is bijgevolg een veelbelovende methode voor het monitoren van deze haaien en om aspecten van de bedreigingen te evalueren waaraan ze worden blootgesteld.

Merk op dat de engelhaaien ook gedetecteerd kunnen worden door hydrofoons die een ander geluidsprotocol gebruiken dan deze van de huidige studie. Hierdoor werden synergiën met andere projecten gecreëerd die apparatuur van een andere fabrikant gebruiken, en de mogelijkheid om informatie te bekomen gemaximaliseerd.

 

Ontdek meer in deze video van het project:

 

 

 

Met de steun van:

Stichting Biodiversiteit van het Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging

 

Met dank aan:

Ministerie voor de Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging (MITERD), Spaans comité van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (CeUICN) en Directoraat-generaal voor natuurbescherming van de Canarische Eilanden

 

Lees verder

 

Share Button