ANGELSHARK-ID: foto-identificatie van engelhaaien

Share Button

ANGELSHARK-ID is een monitoringsproject van de zee-engelen door middel van hun natuurlijke kenmerken. Deze techniek garandeert een minimale impact voor het bestudeerde individu, maar vergt een grote inspanning van de onderzoeker.

Dit onderzoek, dat mogelijk is dankzij de genereuze steun van Loro Parque Fundación, bestudeert de engelhaai (Squatina squatina) in de Canarische eilanden om bij te dragen aan zijn behoud. Het project beantwoordt aan de noodzaak aan een systematische monitoring van de populatietendens door de bezorgdheid en de onwetendheid van de staat van instandhouding van de soort.

ANGELSHARK-ID: foto-identificatie van engelhaaienHet projectlogo, uitgewerkt door Plunk Artes Visuales, geeft de specifieke kenmerken van de engelhaai aan die kunnen gefotografeerd en gebruikt worden voor individuele identificatie. Deze worden voorgesteld door een combinatie van vormen en decoraties van verschillende stukken uit het Museo Canario.

ElasmoCan doet onderzoek naar verschillende aspecten van de engelhaaien, zoals genetica, voortplanting, predatoren en burgerwetenschap. Deze onderzoeken, samen met ANGELSHARK-ID, zijn belangrijk voor de kennis van hun levensstrategie en maken effectieve beslissingen mogelijk voor het behoud en het beheer ervan over zijn gehele verspreidingsgebied.

 

Lees verder

 

Met de genereuze steun van:Met de genereuze steun van Loro Parque Fundación

 

Share Button