Staat van instandhouding

Squatina squatina

 

Staat van instandhouding

zee-engel-Squatina-Staat van instandhouding-ElasmoCanVolgens de meest recente evaluatie van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), versie 2015, werd de staat van instandhouding van Squatina squatina geclassificeerd als ‘Kritiek (ernstig bedreigd)’. Echter, idem zoals in de evaluatie van 2006, moet dit nog bevestigd worden in de Canarische eilanden, de zuidelijke Middellandse zee en andere regio’s waar de soort nog voorkomt.

Andere organisaties die informatie met betrekking tot de staat van instandhouding van de soort voorzien zijn:

Alle bovengenoemde organisaties adviseren om dringend maatregelen te treffen voor het behoud van de nog in leven zijnde populaties in hun respectievelijke werkgebieden, en om de populatiegrootte en tendens te bestuderen. In deze zin hebben de leden van ElasmoCan reeds verschillende fundamentele aspecten bestudeerd in functie van het behoud van deze soort.

Recent heeft de Nationale Administratie voor de Oceaan en de Atmosfeer (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 3 soorten engelhaaien opgenomen in de Wet voor Soorten in Gevaar van de Verenigde Staten (Endangered Species Act of 1973). In dit document, waarin onderzoekers van de NOAA en Angel Shark Project gedurende 12 maanden informatie hebben verzameld, is ook de engelhaai (Squatina squatina) opgenomen. Het belang van ons onderzoek komt tot uiting via de bijdrages die de leden van ElasmoCan hebben toegevoegd aan dit document.

 

Beschermende regelgevingen

De populaties in de Canarische eilanden hebben kunnen overleven dankzij, onder andere, de zeevisserij regelgevingen van het Koninklijk Besluit 2200/1986 en de Europese Verordening 43/2009.

Het Koninklijk Besluit 2200/1986 verbiedt de sleepnettenvisserij en gelijkaardige technieken waar de engelhaaien zeer vatbaar voor zijn. Hiermee werd een belangrijke stap gezet om een duurzame visserij te bewerkstelligen.

De Europese Verordening 43/2009 van 16 januari 2009 legt vast dat “Gevangen exemplaren van de zee-engel in alle wateren van de Europese Gemeenschap moeten onmiddellijk en voor zover mogelijk ongedeerd worden terug gezet”. In het jaar 2010 werd de verordening uitgebreid tot “Het is vaartuigen van de Europese Unie en van derde landen verboden de zee-engel (Squatina squatina) te bevissen, aan boord te houden, over te laden en aan te landen in alle wateren van de Europese Gemeenschap” (23/2010). Deze verordening werd behouden en geratificeerd in de volgende verordeningen 57/2011, 44/2012, 40/2013 en 43/2014. De recente verordeningen 2015/104, 2016/72, 2017/172 en 2018/120 zijn specifieker over de aard van de vangst “Het is vaartuigen van de Unie verboden de zee-engel (Squatina squatina) te vangen, aan boord te houden, over te laden en aan te landen en wanneer zij in wateren van de Unie worden gevonden voor de vaartuigen van derde landen. Incidenteel gevangen vissen worden ongedeerd gelaten. Zij worden onmiddellijk teruggezet”.