Staat van instandhouding

Squatina squatina

 

Staat van instandhouding

zee-engel-Squatina-Staat van instandhouding-ElasmoCanDe staat van instandhouding (SvI) van een soort heeft als doel de waarschijnlijkheid van zijn voortbestaan of zijn risico op uitsterven over een bepaalde periode weer te geven. De beoordeling hiervan gebeurt op basis van criteria als populatiegrootte en bedreigingen. Soorten met een groot risico op uitsterven worden in zogenaamde rode lijsten opgenomen en geordend volgens hun graad van bedreiging. Afhankelijk van deze toestand worden administratieve beschermings -en/of recuperatie maatregelen toegepast.

 

Verschillende organisaties hebben de engelhaai Squatina squatina opgenomen in hun lijst met bedreigde soorten of maakten een evaluatie van zijn staat van instandhouding. Deze haai kan nog frequent waargenomen worden in de Canarische Eilanden maar heeft significante populatiedalingen ondergaan in andere delen van zijn verspreidingsgebied tot lokale uitervingen. Hierdoor werd gecategoriseerd als ‘Ernstig bedreigd’ of ‘Kritiek bedreigd’. Deze categorie wordt toegekend als een soort in wilde staat een extreem hoog risico op uitsterven loopt in de nabije toekomst. Enkele van deze lijsten zijn:

 

Lees meer over onze onderzoekslijnen en hoe deze kunnen bijdragen tot het samenstellen van evaluaties van de staat van instandhouding.

 

 

Beschermende visserijregelgevingen

ICES adviseerde nul totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor de zee-engel in de Noordzee en aanpalende gebieden vanaf 2009. Dit werd later uitgebreid tot het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. Hierdoor kwam de Europese Verordening 43/2009 tot stand met ratificaties tot op heden (2019/124). Deze regelgevingen verbieden vaartuigen van de Europese Unie en van derde landen om de engelhaai (Squatina squatina) te bevissen, aan boord te houden, over te laden en aan te landen in alle wateren van de Europese Gemeenschap. Tevens is het verplicht om incidenteel gevangen individuen onmiddellijk en ongedeerd terug te zetten.

Er zijn ook beschermende visserijregelgevingen die verwant zijn aan de zee-engel in Canarische visserijgronden en die niet gebaseerd zijn op rode lijsten of evaluaties van zijn status, zoals bijvoorbeeld het Koninklijk Besluit 2200/1986. Deze wet verbiedt de sleepnettenvisserij en gelijkaardige technieken waar de engelhaaien zeer vatbaar voor zijn.